paper (098) 974-34-54 з 8:00 до 20:00
paper +38 (098) 974-34-54 з 8:00 до 20:00

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ «Вікна для всіх»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Фізична особа–підприємець «КАНСЬКА ОЛЕКСАНДРА ПАВЛІВНА» (далі – Виконавець) публікую дану Політику конфіденційності (далі – Політика) і зобов’язується захищати та поважати приватність Користувачів.
 2. Ця Політика передбачає яку інформацію, в тому числі персональні дані, Виконавець збирає проКористувачів у зв’язку з наданням послуг через свій Сайт, цілі збирання, порядок використання тарозкриття третім особам такої інформації.
 3. Залишаючи заявку на сайті, Користувач приймає цю Політику і добровільно дає згоду на обробкуВиконавцем, в тому числі збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну,поновлення, використання і поширення (розголошення, реалізацію, передачу) знеособлення, знищеннясвоїх персональних даних (далі – згода на обробку персональних даних) у відповідності до ЗаконівУкраїни «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації вінформаційно-телекомунікаційних системах».
 4. Користувач не має права використовувати Cайт, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди з Виконавцем.
 5. У випадку, якщо Користувач не погоджується на обробку його персональних даних Виконавцем, вінзобов’язаний припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку. Продовження використання Сайту зареєстрованим Користувачем після публікації цієї редакції Політики на відповідній сторінці Сайту означає надання згоди такого Користувача на обробку його персональних даних Виконавцем.
 6. Ця Політика є додатком до Договору про надання послуг (далі — Договір) і його невід’ємною частиною.
 7. Якщо Користувач відвідує загальнодоступні розділи Сайту, Виконавець не збирає про нього жодної особистої інформації.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

 1. Під час реєстрації на Сайті, Виконавець просить Користувачів вказати всю необхідну інформацію воб’ємі, необхідному длянадання послуг, описаних вДоговорі.
 2. Виконавець має право збирати наступну інформацію про Користувачів:
  — прізвище, ім’я, по-батькові;
  — місце фактичного проживання;
  — адресу електронної пошти;
  — історію використання Користувачем Сайту (в тому числі історію повідомлень);
  — інформацію технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, IP-адреси.
 3. Окрім того, Користувач має право користуватися сервісами Сайту, використовуючи при цьому аккаунт Facebook або інших соціальних мереж. Коли Користувач входить в систему за допомогою цих соціальних мереж, Виконавець отримує доступ до всієї видимої інформації, що міститься в аккаунті соціальних мереж увідповідності до налаштувань конфіденційності.
 4. Тимне менш, Виконавець може збирати і використовувати і з аккаунта на Facebook чи інших соціальних мереж тільки таку інформацію, як: зображення Користувача, деньйого народження, адресуелектронної пошти,інформацію про друзівКористувача, яківикористовують Сайт, а також URL сторінки Користувача в соціальних мережах.
 5. Коли Користувач відвідує Сайт, Виконавець збирає деякі даніавтоматично, а саме такідані, як: IP-адреса комп’ютеру, використовувані браузери та версія операційної системи, час ідата доступу Користувача до Сайту. Це полегшує роботу і використання Користувачем Сайту.
 6. Виконавецьне збирає, не використовуєта не зберігає інформацію про номери банківських карток VISA/MasterCard Користувача, за допомогою яких Користувач здійснює оплату послуг Виконавця.
 7. Виконавець також на свій розсуд може збирати інформацію, в тому числі документи, для перевірки особистості Користувачів, попередження, виявлення, і запобігання шахрайства та незаконної діяльності.

3. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Зазначенавище інформація обробляється Виконавцем на підставі згодина обробку персональнихданих для наступних цілей:
  — наданняпослуг згідно із умовамиДоговору;
  — виявленнята запобігання шахрайства таінших незаконних дійКористувачів з використанням Сайту;
  — полегшеннявикористання Сайту тапокращенняпослуг;
  — інформуванняпро послуги, новини тарекламні пропозиції по SMS та електронноюпоштою.
 2. Виконавецьможе час від часу присилати Користувачам рекламні електронні листи на адресу електронної пошти про запропоновані послуги або оголошення, які стосуються Сайту та послуг Виконавця. Користувач може відмовитись від такої розсилки,натиснувши на відповіднепосилання в електронномулисті та змінивши налаштування свого профілю.
 3. Виконавець зберігає персональні дані Користувачів стільки, скільки потрібно для розумно необхідних комерційних цілей або виконання своїх юридичних обов’язків.
 4. Цією Політикою Користувач надає дозвіл на доступ до йогоперсональних даних зісторони інших Користувачів, виключно, з ціллю вчинення правочину або на виконання вимог відповідного законодавства.

4. ПЕРЕДАЧА ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Виконавецьзобов’язується не розкриватита не передавати третім особам зібрані в рамкахнадання послуг персональнідані та іншу інформацію, окрім випадків, описаних вданій Політиці.
 2. Виконавецьмає право розкривати тапередавати третім особамперсональні дані, увипадках, визначенихзаконом, і лише (якщо ценеобхідно) в інтересахнаціональної безпеки,економічного добробуту таправ людини, зокрема, але невиключно,якщо:
  — такідії являються обов’язковимиу відповідності до діючогозаконодавства України;
  — існуютьдостатні підставистверджувати, що розкриттятакої інформації є необхідним для дотриманнядіючого законодавстваУкраїни.
 3. Порядокдоступу до персональнихданих визначається Законом України «Про захистперсональних даних».

5. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ

 1. Виконавецьвживає всі необхідні заходидля забезпечення захиступерсональних даних Користувачів на всіх етапахїх обробки віднеавторизованого доступу,внесення змін, розкриття абознищення.
 2. Виконавецьнесе відповідальність за всідії чи бездіяльністьстосовно персональних даних Користувачів в рамкахдіючогозаконодавства.
 3. Виконавецьне несе відповідальності забудь-які дії Користувачів татретіх осіб з персональнимиданими Користувачів незалежно від того, отриманічи ці дані через Сайт чи іншим способом.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Підчас реєстрації Користувачпідтверджує, що будевказувати достовірну, точнуінформацію та оновлювати її в міру потреби.
 2. ЯкщоКористувач надає інформацію,яка являється помилковою абонеточною, або Виконавець маєобгрунтовані підставипідозрювати, що такаінформація являєтьсяпомилковою або неточною,Виконавець має правопризупинити надання послугКористувачу або припинитидоступ до Сайту.
 3. У разі виявлення Виконавцемінформації про особу, яка невідповідає дійсності, такаінформація підлягає змініабо знищенню. Інформація проособу може бути зміненатакож за вмотивованимзверненням Користувача. Такезвернення розглядаєтьсяВиконавцем впродовж 10 днівз моменту його отримання. Після закінчення строкузберігання персональнихданих, вказаного в розділі 3 цієї Політики, персональнідані Користувача підлягаютьзнищенню.

7. ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. ЦяПолітика може бути зміненаабо оновлена Виконавцем вбудь-який час без будь-якогоспеціального повідомлення Користувачів.
 2. Будь-якізміни чи доповнення до даної Політики дійсні виключнопісля розміщення новоїредакції Політики на Сайті за адресою: ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ «Вікна для всіх». Нова редакція Політикинабирає чинності змоменту її розміщення на Сайті, якщо інше непередбачено новоюредакцією Політики.
 3. Виконавецьзакликає Користувачів часвід часу проглядати умовиданої Політики.
 4. Увипадку, якщо Виконавцембуло внесено які-небудьзміни в Договір впорядку, передбаченомуп. 11 Договору, з якимКористувач не згоден,він зобов’язанийприпинити використання Сайту і Сервісів IGRAKID. Факт використання Сайту являється підтвердженнямзгоди Користувача звідповідною редакцієюДоговору.
 5. Продовженнявикористання Сайту зареєстрованим Користувачемпісля публікації цієїредакції Договору навідповідній сторінці Сайту означає згоду такого Користувача на змінуВиконавця в зобов’язанні знадання послуг (ст. 520 ЦКУкраїни) і свідчить проакцепт цього Договору впоточній редакції.